Za život

za_zivot

 

Bratislava za život je iniciatíva mladých ľudí, ktorí považujú život za krásny a hodný ochrany od počatia. Jednou z aktivít je verejné zhromaždenie a pochod ulicami Bratislavy.

Vízia Bratislava za život

ABY MAL KAŽDÝ PRÁVO NA ŽIVOT

Spravodlivá spoločnosť chráni právo na život všetkých ľudí rovnako. Dnes je ale na Slovensku stav, kedy sa ľuďom v prvých mesiacoch života nepriznáva právo na život. Našou víziou je posun Slovenska k  spravodlivejšej spoločnosti, ktorá bude chrániť právo na život nenarodených, novonarodených, chorých a starých rovnako ako právo na život ostatných ľudí.

Poslanie Bratislava za život

Chceme prispieť k ochrane každého ľudského života. Preto sa usilujeme o zvýšenie angažovanosti verejnosti pre ochranu života počatých detí a pomáhať tehotným ženám v núdzi.

Hodnoty Bratislava za život

ŽIVOT
Život je krásny, hodný úcty a ochrany od počatia až po prirodzenú smrť. Túžba chrániť život nás spája.

OTVORENOSŤ
Máme otvorené srdce aj myseľ voči všetkým ľuďom v tíme aj navonok.

CARITAS
Je základ nášho konania. Vedie nás k tomu, aby sme robili dobro.

SPRAVODLIVOSŤ
Spravodlivosť nás pobáda chrániť práva všetkých, najmä slabých a zraniteľných.