Výzva verejným predstaviteľom

 

Výzva verejným predstaviteľom na podporu programov
konkrétnej pomoci tehotným ženám v núdzi

 

Obraciame sa na Vás ako na predstaviteľov našej krajiny a politikov, ktorých poslaním je spravovať dôležité verejné veci.

Veľmi nás mrzí, že sa na Slovensku vykonávajú umelé potraty. Sme presvedčení, že riešením neželaného tehotenstva nemá byť umelý potrat, ale skutočná ochota pomôcť tehotným ženám a ich nenarodeným deťom.

Na Slovensku pôsobí viacero organizácií, ktoré pomáhajú tehotným ženám v núdzi. Štát sa však do tak dôležitej činnosti zatiaľ nezapojil. Nastal čas, aby sa to zmenilo.

Ako našich verejných predstaviteľov a politikov Vás preto vyzývame, aby ste vytvorili také programy, grantové schémy, či stratégie, ktoré by boli zamerané na konkrétnu pomoc tehotným ženám v núdzi a lepšiu informovanosť o tejto pomoci, ktorých výsledkom bude záchrana života nenarodených detí.

Ako hrdí občania Slovenska veríme, že angažovanosť štátu v tejto oblasti pomôže vytvárať spravodlivú spoločnosť, ktorá bude chrániť život nenarodených detí a pomáhať ich matkám v núdzi; spoločnosť, ktorá si bude ctiť každého svojho člena, vrátane tých najslabších.

 

Podporiť výzvu

 

Výzva bude zaslaná k Medzinárodnému dňu detí (1. jún 2014) prezidentovi SR, poslancom Národnej rady SR, členom vlády, predstaviteľom relevantných politických strán a vybraným predstaviteľom samospráv.