Program

  • 16:30 Miro Jilo: hudobný program pre rodiny s deťmi
  • 17:00 začiatok manifestácie (rečnícke vstupy, vystúpenia umelcov)
  • 18:00 zapálenie sviečok
  • 18:10 záver