Privacy

Ochrana osobných údajov

Ďakujeme Vám za návštevu web stránky Manifestácia za život a spravodlivosť pre všetkých. Táto stránka opisuje, akým spôsobom bude narábané s Vašimi osobnými údajmi zhromaždenými na stránke Manifestácia za život a spravodlivosť pre všetkých. Prosíme, prečítajte si nasledovné informácie týkajúce sa ochrany Vášho súkromia ešte pred použitím stránky alebo pred predložením akýchkoľvek osobných informácií.

Používaním stránky a žiadosťou o zasielanie e-mailu prijímate postupy a pravidlá opísané v týchto zásadách ochrany súkromia. Je možné, že sa tieto praktiky a pravidlá v budúcnosti zmenia, ale možné zmeny budú zverejnené a vždy sa budú vzťahovať výhradne len na činnosti a informácie týkajúce sa budúcnosti, nikdy nie spätne.

Postupy týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov stanovené v týchto zásadách ochrany súkromia platia iba pre webovú stránku Manifestácia za život a spravodlivosť pre všetkých. Ak sa cez link alebo odkaz zverejnený na našej web stránke dostanete na iné webové stránky, prečítajte si prosím zásady ochrany osobných údajov vzťahujúce sa na tieto stránky.

Zhromažďovanie informácií

Zhromažďujeme osobné údaje, akými sú mená a emailové adresy pokiaľ sú dobrovoľne poskytnuté našimi návštevníkmi. Zadaním Vašich osobných údajov dávate súhlas s ich spracovaním.

Na aký účel sú využívané Vaše osobné údaje

Všetky Vami poskytnuté informácie budú využívane na nasledovné účely:

  1. Vami poskytnuté osobné informácie nebudú predané, vymenené ani zverejnené (pokiaľ možnosť ich zverejnenie sami neumožníte v príslušnom formulári). Všetky informácie slúžia iba na interné účely Manifestácie za život a spravodlivosť pre všetkých.
  2. Na zasielanie emailov informujúcich o manifestácii bude využívaná Vami poskytnutá e-mailová adresa.

Kontrola a revízia Vašich osobných informácií

Keď sa zaregistrujete, Manifestácia za život a spravodlivosť pre všetkých Vám bude zasielať e-mail s pripomienkami a informáciami o manifestácii. Doručovanie e-mailov môžete kedykoľvek zastaviť. Každý e-mail, ktorý dostanete, obsahuje pokyny, ktoré vysvetľujú, ako zastaviť prijímanie takýchto e-mailov. Ak chcete zrušiť odber, môžete nás kontaktovať aj na e-mailovej adrese info@bratislavazazivot.sk.

Ak sa zmenia vaše osobné údaje, poskytneme vám možnosť ich zmeny. Môžete to urobiť zaslaním e-mailu na adresu info@bratislavazazivot.sk.

Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny v našich zásadách a politike ochrany osobných údajov. Akékoľvek zmeny budú vždy zverejnené.