Blog

Peter Topor | O autách, fotkách a potratoch

Nedávne referendum o rodine bolo neúspešné, nebolo však zbytočné. Ukázalo potrebu hovoriť o hodnotových a morálnych otázkach na hlbšej úrovni, ako to boli schopné urobiť celoštátne médiá.

V otázke ochrany ľudského života je seriózna diskusia ešte potrebnejšia. Ročne sa vykoná viac ako 7000 umelých potratov. Niekto by povedal, že ich je málo a netreba to riešiť. Každopádne, je to viac ako počet násilných trestných činov za rok 2014 v celej SR. Embryo je ľudská bytosť rovnako, ako aj obete násilných trestných činov.  Preto by mal byť ľudský život zákonom chránený od počatia. Tvrdiť opak je logicky nekonzistentné a odporuje to  poznatkom prírodných vied.

Na úvod treba spomenúť, že niektorí ľudia, podľa mňa umelo, rozlišujú medzi ľudskou bytosťou a ľudskou osobou, pričom tvrdia, že právo na život má len ľudská osoba. Sú síce ochotní uznať, že embryo je ľudská bytosť, ale napriek tomu nemá právo na život. Takéto delenie nepovažujem za relevantné a budem sa venovať iba problému, prečo embryo považujem za plnohodnotnú ľudskú bytosť.

Čo na to veda, čo na to zákon?

Často počúvame, že vraj veda  dokázala, že ľudský život začína až po skončení 12. týždňa tehotenstva. Tento názor pre niektorých „odôvodňuje“ povolenie umelých potratov zo zákona do 12. týždňa tehotenstva. Predpoklad, že takýto zákon vychádza z poznatkov modernej vedy, je mylný. Ani v krajinách, kde sú potraty povolené, nepanuje legislatívna zhoda na tom, kedy ľudský život začína. Je to 12., 14. alebo 18. týždeň? Tento rozpor v zákonoch jednotlivých štátov nie je založený na poznatkoch biológie. Slovenská učebnica biológie pre základnú školu hovorí: „Vznik nového (ľudského) jedinca začína oplodnením“. Fundovaný výklad podáva napr. táto štúdia, ktorá tvrdí: “Vedecké dôkazy podporujú záver, že oplodnené vajíčko je ľudský organizmus a že život novej ľudskej bytosti začína vo vedecky presne určenom momente počatia.“ Najčastejšie mýty o začiatku ľudského života zhŕňa aj tento článok, pričom o začiatku ľudského života tvrdí: „Vedecky absolútne neexistuje pochybnosť o tom, že priamym produktom oplodnenia je novovzniknutá ľudská bytosť. Ľudská zygota je ľudská bytosť. Nie je to len potenciálna alebo možná ľudská bytosť. Je to skutočná ľudská bytosť – s možnosťou rásť a rozvinúť svoje schopnosti.“ Nejednoznačnosť právneho postavenia embrií teda nie je spôsobená nejakou pochybnosťou prírodných vied v otázke začiatku ľudského života. Život ľudskej bytosti podľa biológie začína počatím.

 

Pokračovanie článku nájdete tu …

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *