Foto

V roku 2015 sme spojili sily a podieľali sa na príprave Národného pochodu za život, ktorý sa konal v Bratislave 20. septembra 2015. Pochod sa vydaril a my vám ponúkame fotoreportáž, ktorú nájdete nižšie.

 

bzz_narodny_pochod

npzz43

npzz41

npzz40

npzz36

npzz35

npzz33

npzz25

npzz27

npzz26

npzz30

npzz31

npzz31a

npzz32

npzz24

npzz23A

npzz23

npzz17

npzz16

npzz14

npzz13

npzz8

npzz8A

npzz9

npzz9a

npzz9b

npzz11a

npzz6

npzz5

npzz4b

npzz4a

npzz4

npzz3a

npzz3

npzz2b

npzz2aa

npzz2

npzz1B

npzz1a

npzz1

npzz42


Minulé ročníky:

Bratislava za život 2014

Bratislava za život 2013