FAQs

007

1. Aký je cieľ Pochodu za život?

Chceme začať spoločenskú diskusiu o ľudskom práve na život.  Myslíme si, že spravodlivá spoločnosť chráni právo na život všetkých ľudí rovnako. Dnes je ale na Slovensku stav, kedy sa ľuďom v prvých mesiacoch života nepriznáva právo na život.  Našim cieľom je posun Slovenska k  spravodlivejšej spoločnosti, v ktorej  budú môcť žiť všetci v bezpečí, osobitne tí, ktorí sú najviac zraniteľní.

Verejný prejav je dôležitý, aby hlas úcty k životu bol braný v demokratickej spoločnosti vážne a začal spoločenskú zmenu. Preto sa pridávame k iniciatíve Fóra života, ktoré pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa každoročne organizuje v marci  kampaň, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť na úctu k ľudskému životu.  Viac info o kampani Fóra života: www.25marec.sk.

Občianskym zhromaždením a nosením bielej stužky chceme vyslať signál do spoločnosti, že ochrana každého života nie je len súkromnou vecou jednotlivcov, ale spoločenským právom, za ktoré sa oplatí verejne angažovať. Veď všetci ľudia si zaslúžia rovnaký rešpekt, úctu a právo na život.

2. Súhlasím, ale prečo by som mal prísť na pochod?

Pretože verejný prejav tvojho názoru je dôležitý, aby bol tvoj názor braný  v demokratickej spoločností vážne a mohol začať spoločenskú zmenu. Iba tak sa nám podarí vyslať signál do spoločnosti, že právo na život má chrániť všetkých ľudí rovnako.

Ako organizátori urobíme maximum pre to, aby bratislavský pochod za život bola skvelá akcia, festival radosti zo života. Takáto príležitosť je len raz za rok. Škoda by ju bolo nevyužiť!

3. Prečo robíte pochod práve 13. apríla?

Pretože v marci prebieha každoročne kampaň Fóra života k dňu počatého dieťaťa, ktorý celosvetovo pripadá na 25. marec. Okolo tohto termínu sa konajú rôzne akcie na podporu života.  Bratislavský pochod za život chce byť súčasťou týchto aktivít.  Viac o kampani Fóra života k dňu počatého dieťaťa nájdete na stránke www.25marec.sk.

4. Vy ste proti potratom?

Stara_pani_s_holubamiNašim cieľom je osláviť každý ľudský život. Nejde nám len o upozornenie na problém potratov, aj keď tejto téme sa kvôli jej závažnosti nemožno vyhnúť. Sme presvedčení, že každý človek bez rozdielu má rovnakú dôstojnosť a práva, a preto odmietame umelý potrat, rovnako ako iné formy útoku na život človeka. Prioritne však chceme osláviť život ako taký, a keďže pochod organizujeme pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa, osobitne chceme poukázať aj na hodnotu ľudského života pred narodením. Každé nenarodené dieťa je jedným z nás, a my si veľmi želáme, aby sa všetky tieto deti mohli narodiť.

5. Plod je súčasťou tela ženy a žena má právo si so svojím telom robiť čo chce. Vy jej toto právo chcete vziať?

Vy tvrdíte, že nenarodené dieťa je súčasťou tela tehotnej ženy. Skúsme aplikovať logiku: ak tehla je súčasťou steny, a stena je súčasťou domu, tak tehla je súčasťou domu. (Ak A je súčasťou B, a B je súčasťou C, tak A je súčasťou C.) Vezmime si teraz prípad tehotnej ženy: ak nožičky sú súčasťou nenarodeného dieťaťa, a nenarodené dieťa je súčasťou tela tehotnej ženy, potom táto žena má 4 nohy. A nielen to, má aj 4 ruky, dve hlavy, či dve rôzne DNA. A ak čaká chlapca, tak takáto žena má aj pipíka. Na tom, že nenarodené dieťa je súčasťou tela tehotnej ženy, zdá sa, niečo nesedí.

6. Kedy teda začína nový ľudský život?

dancingTáto otázka je vedeckou otázkou. Preto si dovolíme dva vedecké citáty:
Zygota (teda bunka, ktorá vznikne splynutím vajíčka a spermie) „je prvé a najjednoduchšie vývojové štádium všetkých mnohobunkových organizmov vrátane človeka.“
Karol Kepeller, Viera Pospíšilová: Embryológia človeka, učebnica pre lekárske fakulty. Vydavateľstvo Osveta, 2001, s. 48.

„Na základe vedeckého popisu oplodnenia vzniká splynutím spermie a vajíčka „v okamihu počatia“ nová ľudská bunka, zygota, ktorej stavba a správanie sa líši od oboch gamét (pozn.: spermie a vajíčka). Okrem toho nejde len o jedinečnú ľudskú bunku, ale o bunku so všetkými vlastnosťami dokonale kompletného (hoci nezrelého) ľudského organizmu. Je to jedinec uspôsobený na to, aby vykonával životné činnosti pomocou orgánov s osobitými, vzájomne však závislými funkciami: žijúca bytosť.“
Maureen L. Condic: Kedy začína ľudský život? Vedecká perspektíva. Westchester Institute for Ethics & the Human Person, 2008, s. 8, zdroj: http://www.25marec.sk/pocate-dieta/fakty/kedy-zacina-zivot-vyskum/.

7. Osobne som proti potratom, ale myslím si, že je to každého osobná záležitosť a preto by sme sa nemali do toho starať.

Niekto by mohol rovnako povedať: osobne som proti otroctvu, ale vlastnenie otroka je osobná záležitosť každého otrokára, a preto by sme sa do toho nemali starať (viac k tejto téme napríklad tu). Niekto iný môže zase osobne byť proti zabíjaniu ľudí inej rasy, či národnosti, avšak keďže je toto osobná záležitosť každého človeka, odmieta vnucovať svoj názor iným. Všetky tieto prípady (vrátane Vášho) spája rovnaký omyl: rešpektovanie základných ľudských práv nie je osobnou záležitosťou, ale povinnosťou každého človeka. Či už ide o práva otrokov, čiernych, Židov alebo nenarodených detí, treba ich rešpektovanie vyžadovať od každého bez rozdielu.

8. Chcel by som sa zapojiť ako dobrovoľník, čo mám spraviť?

Prosím vyplňte nasledovný formulár, my sa Vám ozveme a ponúkneme možnosti spolupráce.

9. Môžem vás finančne podporiť?

Budeme veľmi radi ak nás finančne podporíte vo výške 5, 10, 20 a viac Eur priamo na číslo účtu 2926888444/1100. Tieto peniaze pôjdu na zabezpečenie zhromaždenia a pochodu a pokrytie ďalších nákladov súvisiacich s organizáciou pochodu za život.

10. Čo iné môžem spraviť pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa?

Fantázii sa medze nekladú, ale ponúkame niekoľko tipov ako spolupracovať na oslave a ochrane
života:

– Ak niekto rád píše, môže o Dni počatého dieťaťa a Pochode za život napísať blog

– Šíriť úctu k životu v rámci svojej rodiny a priateľov

– Nosiť bielu stužku najmä v týždni, v ktorom je 25. marec. Biela stužka je symbol rešpektovania práva na život od počatia po prirodzenú smrť.