Plagát Manifestácia za život - 21.3.2018 o 17:00 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave

Manifest za život a spravodlivosť pre všetkých

30 rokov od sviečkovej manifestácie

Ak odstránime spravodlivosť, zo štátov sa stanú iba lúpežné podniky.
Veď i lupičská banda nie je nič iného iba štát v malom.
(sv. Augustín, Boží štát)

Pred tridsiatimi rokmi sa na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave odohrala veľká sviečková manifestácia. Tisícky ľudí vydali svedectvo o živote v spravodlivosti a pravde. V tichu sa modlili pri zapálených sviečkach za náboženskú a občiansku slobodu. Týmto činom urobili prvý rozhodujúci krok k slobodnej spoločnosti pre všetkých.

Čo od nás vyžaduje odkaz sviečkovej manifestácie dnes?

Spravodlivosť pre všetkých

Túžime po spoločnosti, ktorá bude chrániť právo na dôstojný život pre každého, osobitne tých, ktorí sú najviac zraniteľní. Dôstojnosť ľudského života však od nás vyžaduje pripravenosť brániť právo na život pre všetkých. Pre úplne všetkých: pre starých aj chorých, pre ľudí v sociálnej núdzi aj na okraji, pre všetkých nepohodlných a nechcených, vrátane nenarodených. Bez výnimky. Ak sme ľahostajní voči životu bezbranných a krehkých, ako sa ešte môžeme čudovať, že spoločenský život je plný hrubosti a cynizmu? Kým nebude chránený život každého človeka, nebude naša spoločnosť spravodlivá.

Odvahu pre život v slobode a pravde

Spravodlivú spoločnosť nedosiahneme, ak budeme po nej iba túžiť. Podobne ako pred 30 rokmi je potrebné osobne sa zasadiť za tento cieľ a manifestovať ho verejne. Nebuďme rezignovaní ani vystrašení. Nezmierme sa s nespravodlivosťou, aj keď tým ohrozíme naše domnelé istoty. Falošná sloboda starať sa len o seba a "robiť si, čo chcem" končí spravidla v nude hedonistického konzumizmu, izolácii a odcudzenosti. Skutočná sloboda sa nebojí nasledovať naše najhlbšie túžby a sny. Rodí sa zo života v pravde a z najvnútornejšej lásky k Bohu, ktorá sa chce pričiniť o dobro druhého aj za cenu vlastných obetí. Toto je sloboda, po ktorej všetci prirodzene túžime a ktorú aj kresťanská viera ponúka všetkým ako svoj vzácny dar.

Zodpovednosť za spoločné dobro na Slovensku

Buďme slobodní: zasaďme sa osobne za to, aby sme žili v krajine, na ktorú budeme právom hrdí a ktorú budeme môcť nazývať našou vlasťou. Skutočná politika a praví politici nepresadzujú záujmy jednej časti spoločnosti na úkor druhej, ale spravodlivo zlaďujú oprávnené záujmy všetkých a tak spoluvytvárajú spoločnosť založenú na solidarite, dôvere a občianskom priateľstve. Náš štát nesmie byť arénou rôznych klientelistických skupín a skupinových záujmov. Nesmie sa podieľať na nespravodlivosti ani vzbudzovať podozrenie, že nespravodlivosť chráni. Veď jeho úlohou je spravodlivosť nastoľovať a zasadzovať sa o spoločné dobro. Po takomto štáte túžime a chceme k nemu prispieť.

Pred tridsiatimi rokmi tisícky statočných občanov vydali svedectvo o živote a pravde. Vstúpili do zápasu za náboženské a občianske slobody. Ich príklad ovplyvnil dianie i v iných krajinách a významne prispel k porážke totality v Európe. Majme odvahu aj dnes nadviazať na ich odkaz. Vráťme demokracii jej mravný základ, ktorý bol pri jej zrode. Postavme sa za spravodlivosť pre všetkých. Prinesme Svetlo a Nádej tam, kde je tma.

Podpísať na CitizenGO

Signatári:

Juraj Šúst, Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Patrik Daniška, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku
Martin Luterán, rektor Kolégia Antona Neuwirtha
Tomáš Kuzár, Fórum kresťanských inštitúcií
František Neupauer, Nenápadní hrdinovia
Matúš Sitár, Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Marcela Dobešová, Fórum života
JUDr. Allan Böhm
Vladimír Palko ml., historik, staromestský poslanec
Matúš Demko, novinár a moderátor
Marcel Mikolášik, Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Timotej Križka
Martin Toman, právnik, Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Ondrej Sočuvka, ekonóm
Ivan Wallenfels, lekár, Gianna, n.o. Žilina
Ján Baňas, učiteľ
Štefan Bučko, učiteľ a herec
František Mikloško, dôchodca
Marek Michalčík, hlavný koordinátor Národného pochodu za život
Vladimír Krčméry, rektor Univerzity sv. Alžbety v Bratislave
Eduard Filo, ZKSM - koordinátor pre stredné a západné Slovensko
Matej Gašparovič, novinár
Michal Čop, manažér stredoškolských projektov Kolégia Antona Neuwirtha
Ľubomír Bechný, OZ Proti korupcii
Slavomír Zrebný, Komunita sv. Egídia
Samuel Trizuljak, študent
Ján Stano, Spoločenstvo Ladislava Hanusa
Michal Krčméry, Iniciatíva Gól za Život
Andrej Leitner, softvérový inžinier
Jozef Kozák, manažér
Michal Štofej, hudobník
Monika Hricáková, Dom Quo Vadis
Juraj Králik, eRko - HKSD
Marián Čaučík, eRko - HKSD
Lucia Labašová, 4life.sk
Marek Machata, psychológ, motivátor, poslanec Bratislavského samosprávneho kraja
Jozef Melicher, skautský zbor Silvestra Krčméryho v Bratislave

ďalší signatári budú pribúdať priebežne

Program

16:30

hudobný program pre rodiny s deťmi (Miro Jilo)

17:00

začiatok manifestácie (rečnícke vstupy, vystúpenia umelcov)

18:00

spoločné zapálenie sviečok

nezabudnite si so sebou zobrať sviečky

18:10

záver

Podporte nás

Finančná podpora

Budeme veľmi radi ak nás finančne podporíte vo výške 5, 10, 20 a viac Eur priamo na číslo účtu

SK19 1100 0000 0029 2688 8444

alebo pomocou platobnej karty a služby PayPal:

Hľadáme dobrovoľníkov

Máš záujem podieľať sa
priamo na organizácii manifestácie?

Chcem byť dobrovoľník